Assa Plast Facebook

Assa Plast Google +

Assa Plast RSS

EPS стиропорови кутии за яйца

    Стиропоровите кутии за яйца предлагат чудесна защита при пренос и съхранение на яйца, благодарение на материала от който са направени. Предлагаме няколко вида, произвеждани в различни цветове. Кутиите побират 10, 12, 15 яйца или 12 яйца с възможност за разделяне се на 2 Х 6. Те са по-сигурни и устойчиви в сравнение с хартиените или други кутии.